İhtiyarlar Heyeti gitti Balkarya geldi

Nalçik/Ajans Kafkas – Kabardey-Balkar’da Balkar sivil hareketi ‘Balkar İhtiyarlar Heyeti’nin Yüksek Mahkeme kararıyla kapatılmasının ardından Moskova’da kurulmuş olan ‘Balkarya’ örgütü hemen Nalçik’te örgütlendi.

Kabardey-Balkar Cumhuriyeti’nin başkenti Nalçik’te dün tanıtımı yapılan Balkarya örgütü, 1996’da Moskova’da "Balkar halkının kültürel ve sosyo-ekonomik gelişimine katkıda bulunmak" amacıyla kurulmuş bir örgüt. Örgütün tüzüğüne göre, Balkarya, Rusya’da ve Balkar diasporasının olduğu Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinde şube açabiliyor. Örgüt yetkililerine göre bu tüzüğe istinaden Kabardey-Balkar şubesi de dünden itibaren çalışmalara başladı. Balkarya’nın Kabardey-Balkar Şube Başkan Yardımcısı Ruslan Babayev, "Balkarya örgütü prensip olarak yeni bir örgüt ve Yüksek Mahkeme kararı ile henüz lağvedilmiş olan Balkar İhtiyarlar Heyeti ile ortak hiçbir şeyi yok. Tüzüğe uygun olarak Balkarya, Balkar halkının kültürel, eğitim gelişimi, halk gelenek ve göreneklerinin yeniden doğuşuna yönelik görevler belirleyecek" dedi.

Babayev ayrıca, yeni örgütün Balkar halkının menfaatlerini korumaya çalışacağını ancak anayasal çerçevede kalıp siyasi hiçbir misyon üstlenmeyeceğini belirtti. KU/ÖZ/