Kafkas Vakfı vizyon ve misyonunu tartıştı

Kafkas Vakfı, 24-25 Kasım tarihlerinde iki günlük arama konferansıyla kurumsal kimliğini masaya yatırdı.

Yönetim kurulu ve kurucular kurulu üyelerinin yanı sıra vakıf yakın çevresindeki isimleri bir araya getiren arama konferansında hem Kafkas Vakfı hem de Türkiye’deki Kafkas toplumunun öncelikli sorunları tespit edilip çözüm önerileri tartışıldı. Sekreterliğini yönetim kurulu üyesi Yar. Doç. Dr. Rahmi Deniz Özbay’ın yaptığı ‘Kafkas Vakfı Arama Konferansı: Sorunlar ve Çözüm Önerileri’ adlı toplantının moderatörü ise Prof. Dr. Ahmet Zeki Şengil’di.
22 kişinin katılımıyla Kuzuluk’ta gerçekleştirilen konferanstan çıkan ‘Çalışma Raporu’nun ana başlıkları şöyle: 

 • Arama konferansında önemli bulunan sorunların öncelik sırası belirlenmiştir.

 • Öncelik sırasının bundan sonra gerçekleştirilecek faaliyetler için yön gösterici olması beklenmektedir.

 • Sorunlar başlıklar altında gruplandırılmıştır. Grupların tanımlanması amacıyla ilk örnek çalışma yapısal sorunlar konusunda gerçekleştirilmiştir.

 • Tanımlama çalışmasının daha sonra belirlenecek bir tarihte, müstakil olarak gerçekleştirilmesi için planlanması kararlaştırılmıştır.

 • Öncelikli sorunlara yönelik çözüm önerileri çalışması ikinci gün gerçekleştirilmiştir.

 • Çözümlere yönelik çalışmada, vakfın kurumsallaşmasının nasıl gerçekleştirilebileceği konusunda değerlendirmeler yapılmış, vakfın misyonu ve vizyonu konusundaki çalışmaların eğitim desteği alınarak devam etmesi kararlaştırılmıştır.

 • Vakfın çalışmalarına destek olmak amacıyla, Kafkas toplumunun entelektüel sermayesinden yararlanmak amacıyla bir planlama yapılması kararlaştırılmıştır.

 • Yapılacak çalışmaların proje formatı içinde üretilmesi, teklif edilmesi ve yürütülmesi öngörülmüştür.

 • Önemli olarak belirlenmiş sorunların tümü, Kafkas Vakfı yönetim kurulu için öncelikli olarak yürütülmesi gereken projelere kaynaklık teşkil edecektir.
  Sonuç olarak; sorunların ve çözüm yollarının birlikte ifade edilmiş olması, taraflar arasında karşılıklı sorumluluk üretmekte, bu sorumluluk çerçevesinde vakfın kurumsallaşmasını tamamlamasına yönelik çalışmaların devam etmesinin, diğer konularda başarı şansını arttıracağı öngörülmüştür. Bu çerçevede; verimli çalışma ortamı sağlamak amacıyla ortak akıl üretmek için katılımcılığın ve paylaşımcılığın gerçekleşmesini sağlayacak çalışmaların tercih edilmesi gerektiği vurgulanmış, daha sonra gerçekleştirilecek tüm çalışmaların bu çerçevede gerçekleştirilmesi önerilmiştir. Değerlerimizin tanımlanması, iletişimin arttırılması, koordinasyon çalışmaları, organizasyon ve faaliyetlerin planlı ve ölçülebilir olması gerektiği, genel temenniler olarak dile getirilmiştir.