Nalçik’te Müslüman’ı standardize etme konferansı

Nalçik/Ajans Kafkas – Kafkasya’da gençlerin İslami söylemlerle direnişçilerin saflarına  katılmasının önüne geçmeyi hedefleyen Rusya yönetiminin ‘standartlara uygun’ din adamı yetiştirme programı çerçevesinde Kabardey-Balkar’da bir konferans düzenlendi.

14-16 Aralık tarihlerinde başkent Nalçik’te düzenlenen ‘Kafkasya halkları kültür ve tarihinde İslam: Gelenek ve yeni düşünce yolları" konulu konferansta güvenlik problemleri, geleneksel İslam, bugünkü İslam, siyasi İslam, birlikte yaşam, kültürel çoğulculuk üzerine tebliğler sunuldu.

Rusya Federasyonu Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı ‘2005-2015 İslam tarihi ve kültürünü derinliğine bilen uzmanların hazırlanması’ programı kapsamında düzenlenen konferansın organizatörlüğünü ise Krasnodar’daki Kuban Devlet Üniversitesi ile Nalçik’teki Ebu Hanife Kuzey Kafkasya İslam Üniversitesi üstlendi. Konferansa Kuzey Kafkas cumhuriyetlerinin devlet başkanlığı temsilcileri, din idaresi temsilcileri, Moskova, St. Petersburg, Krasnodar ve Nalçik’ten akademisyenler katıldı.

15 tebliğin müzakere edildiği konferansın sonuç bildirisinde ise her yıl bu tür konferansların düzenlenmesi, 2008’de genç ilim adamları, yüksek lisans ve üniversite öğrencilerinin katılımı ile bir konferans yapılması, İslam konusunda üniversite öğrencileri arasında ilmi yarışmalar düzenlenmesi, İslam ile ilgili eğitim kitaplarının yazımı, öğretmenler için eğitim kurumlarında staj sisteminin oluşturulması, devlet kurumlarında çalışacak İslam uzmanları kadrosunun hazırlanması ve uzmanlık kalitesinin yükseltilmesi, yönetimin aşırılıkçı olmayan tüm dini kurumlar ile diyalog kurması hedefleri yer aldı. KU/ÖZ/FT