Abhazya muhalefeti tanınma çağrısı yaptı

Sohum/Ajans Kafkas – Abhazya’da iktidar uluslararası tanınma çağrısı için hazırlıklarını sürdürürken, muhalefet de BM kararı olmaksızın Kosova’nın bağımsızlığının tanınmasına bağlı olarak Abhazya’nın da tanınmasını istedi.

Abhazya Milli Birlik Forumu, Abhazya’nın çağdaş demokratik değerlere sahip bir ülke olduğunu ispatladığını belirterek, Rusya ve diğer ülkelere bağımsızlığın tanınması çağrısı yaptı.

Forumun eş başkanı Daur Arşba, 23 Şubat’ta yazılı bir açıklama yaparak, "Bazı devletlerin Kosova’yı tanımış olmasıyla halkların BM onayı olmadan kendi mukadderatlarını tayin hakkının yasallığı konusunda uluslararası hukuk açısından emsal olmuştur. Bu süreç geri dönülmez karakter arz ediyor. Kesinlikle yeni hukuki ve politik gerçekler ortaya çıkaracaktır. Bu gerçekler BM’nin tavrına bağlı olmaksızın, müttefiklerine destekte bulunan ABD’nin menfaatlerine uygun olarak dünya düzeninin oluşturulması girişimlerine de delalet ediyor” dedi. Arşba, Abhazya’yı Gürcistan’a hukuksal olarak bağlamanın mümkün olmadığını belirterek, “SSCB dağıldığında artık Gürcü Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti diye bir şey yoktu. Ancak Gürcistan’ın toprak bütünlüğü hiçbir hukuki dayanak olmadan kabul edildi, tüm bu gerçekleri görmeyen BM ve büyük dünya ülkelerinin tavrı Gürcistan’ı Abhazya’ya karşı silahlı savaş başlatmaya itti. Abhaz halkının soykırımına neden oldu” ifadelerini kullandı. KU/ÖZ/FT