Karaçay-Çerkes’de Kafkasya Müslümanları hayır forumu

Karaçay-Çerkes Cumhuriyetinin başkenti Çerkesk’te yardım vakıf ve dernekleri gönüllülerinin gençlik forumu yapıldı.

25-26 Nisan’da Karaçay-Çerkes Cumhuriyetinde hayırseverlik ve sosyal çalışmalar konularının ele alındığı “Liderlik Okulu Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti 2015” gençlik forumu yapıldı. Proje, Liderlik Okulunun daha önce İnguşetya’da düzenlediği gençlik forumlarını devamı oldu.

Organizatörlüğünü Altair Vakfı, Merhamet Vakfı ve devlet gençlik işleri idaresinin yaptığı foruma Karaçay-Çerkes yardımlaşma alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının yönetici ve gönüllüleri katıldı. 3 gün boyunca seminerler ve atölye çalışmalarının yapıldığı foruma Dağıstan ve İnguşetya’dan da heyetler katımım gösterdi.