Al sana Milliyetler Ajansı!

İnsanlar Rusya Federasyonunda Milliyetler Ajansının gerekli olup olmadığını tartışırken neredeyse asıl problemi göz ardı ediyorlar.

1. Neden Milliyetler Bakanlığı 2001’de tasfiye edildi?

2. Böyle bir kurumun gerekli olduğu sürekli dillendirilirken 14 yıl boyunca neden beklendi?

3. Neden birden bire ve üstelik hiç kimsenin tanımadığı FSB’li İgor Barinov başkanlığında kuruldu?

Tüm olası izahatlar içinden Vladimir Putin’in en basit açıklaması şöyle:

V. PUTİN: Dmitri Anatoleviç (Medvedev), bizimki gibi ülkeler için özel öneme sahip konu üzerindeki çalışmaların daha sıkı koordinasyona ihtiyacı olduğunu sizinle defalarca müzakere ettik. Ulusal politikayı kastediyorum. Çeşitli dönemlerde yönetimin merkezi organlarında bu tür kurumlar vardı. Şu anda ulusal cumhuriyetlerimizden, hem yerel hem merkezi çalışmalara yardım edecek böyle bir kurum yapılandırılması talebi geliyor. [Kremlin resmi sitesinde yayınlanan Putin-Medvedev görüşmesi notlarından]

Milliyetler Bakanlığı, RF ulusal azınlıklarınca zayıf görülse de yerel unsurların federal düzeyde temsiliyetini ve RF’nin çok uluslu devlet yapısını sembolize ediyordu. Hatta ulusal azınlıklar federal politikaya etki etme imkanı olarak görüyorlardı. Tamamen aynı nedenlerden ötürü, RF’nin Rus çoğunluğu da böylesi bir kurumu, uluslar meselenin SSCB’yi dağıttığı -veya en azından bu dağılmaya hizmet ettiği- gibi Rusya Federasyonunu dağıtmaya sebep olabilecek bir tehdit olarak algıladı.

Rus politikacıların, gazetecilerin, liberallerin hepsinin ulusal cumhuriyetlerin lağvedilmesine karşı olması boşuna değil. Bu konuda onlar birlik içinde. En liberal Rus politikacıları, kendi yasal temsilcilerini özgürce seçme gibi temel vatandaşlık haklarından mahrum edilmiş olan cumhuriyetlerin bu halde korunmasından yana. Rus politikacılar, zamanla bu işe yaramaz cumhuriyetleri tamamen lağvetmenin mümkün olacağını umuyor, ama “şimdilik erken, beklemek lazım”. Rus politikacılar arasında cumhuriyetlerin lağvedilmemesi gerektiği mutabakatının temel argümanı bu: “İsyan ederler, istikrarsızlık olur, bekleyelim”.

Putin, durup dururken niye 14 yıl sonra uluslar politikası kurumu açmaya karar verdi? Onu bu kararı almaya sevk eden neydi?
Kremlin’dekiler çok iyi biliyor ki, bütçedeki para az, daha da azalacak. Artık Kuzey Kafkasya’ya para dökmek olmaz. Eğer oraya para dökülemeyecekse, Putin’in geri adım atması ve milli azınlıklara federal düzeyde göstermelik bir şey vermesi gerekiyor. Tabi ki, sunumu Putin’in geri adımı olarak değil, muazzam Sovyet tecrübesinin yeniden inşası şeklinde yapılıyor.

Ve elbette sakince ve bu kurumun aslında hiçbir anlamı olmadığını açık eder bir alaycılıkla. Putin ulusal azınlıklara bir kurum veriyor, ama başına kabus gibi bir emekli FSB albayını getiriyor. Doğal olarak Rus televizyonları, Ruslar dışındaki halkları da temsil ettiği izlenimi yaratmaya yönelik Moskova’daki Milliyetler Ajansı ile ilgili yayın yapacak.

Putin’in takdimindeki çok kurnazca hareketin, elbette benim görüşüme göre, özellikle Kuzey Kafkasya’da ve tabi RF’deki diğer azınlıklar içinde ikna edebileceği insan sayısı çok sınırlı. Putin oldukça az bir şey verdi, oldukça geç verdi ve oldukça açık bir şekilde yalan söyledi.

Kaynak: valery-dzutsev.livejournal.com
Çeviri: Ajans Kafkas