Abhaz Dernekleri Federasyonu’ndan önemli açıklama

Abhaz Dernekleri Federasyonu, Ajans Kafkas’ın Gürcistan’da bulunan Çerkes Kültür Merkezi’nden Aleko Kvakhadze ile yaptığı söyleşiye binaen önemli bir kamuoyu açıklamasında bulundu. Açıklamayı Abhaz Dernekleri Federasyonu’nun resmi sitesinden alıntılıyoruz.

KAMUOYUNA

Gürcistan’da bulunan ‘Çerkes Kültür Evi’nin temsilcisi olarak kendini tanıtan kişinin Çerkesler, Abhazya ve Abhazlarla ilgili beyanları, görüşleri, varsayımları yalan ve yanlışlarla dolu olup Çerkes ve Abhaz Diaspora örgütlerince kabul edilemez ve anlaşılamaz bulunmuştur.

Amaçlarını “Çerkes kültürünü geliştirmek ve Çerkes Halklarıyla yakınlaşmak” olarak açıklayan zatın Çerkesler ve Abhazlar arasında binlerce yıldır süre gelen kardeşliğini kavrayamadığı gibi anlayamayacağı da aşikârdır. Çerkesler ve Abhazlar tarihin kaydettiği en eski kültürlere ve kardeşlik anlayışına sahip halklardır. Tüm dünya halkları ile de kardeşçe, dostça ilişki kuracak olgunluğa ve medeniyete sahiptirler. İlişkileri de sizin ve ağababalarınızın anlayamayacağı kadar da sağlam, güçlü ve süreklidir.

Abhaz ve Çerkeslerin büyük bir özgüven ve onurla taşıdıkları kendi kimlikleri vardır. Gürcistan yönetiminin vereceği herhangi bir belgeye de ihtiyaçları yoktur. Abhaz pasaportlarının tanınmasına engel olmak için tüm gücünü kullanan ve 21. Yüzyıl dünyasında bir halkı dünyadan izole etmeye çalışan bir yönetimin bu tür riyakârca davranışlarını onurlu dünya halklarının vicdanları er ya da geç mahkûm edecektir.

Abhazya Cumhuriyeti ve Diaspora ilişkilerinin kesildiği bir yalan dan ibarettir. Sizlerin bu çirkin yalan ve iftiralarınız biliniz ki hem Abhazya hem de Rusya Federasyonu ile ilişkilerimizi daha güçlü ve dinamik hale getirmektedir.

Abhazya Cumhuriyeti ve Güney Osetya ile saldırmazlık antlaşmasını imzalamayı reddeden ve Kafkasya ya barışın gelmesine engel olan Gürcistan yönetiminin şunu iyi kavraması gerekir, Abhaz ve Çerkes diasporaları tüm güçleri ile Bağımsız Abhazya’nın yanındadır. Abhazya Cumhuriyeti asla işgal altında değildir. Bağımsız bir ülke olarak ilişki de bulunduğu ülkelerle karşılıklı çıkarlar çerçevesinde anlaşmalar imzalayan, bu anlaşmaların gereklerini de ulusal karakterlerine uygun olarak yerine getiren bir ülkedir.

Abhaz ve Çerkes Diasporaları; Abhazya Cumhuriyeti ve Gürcistan birbirlerini tanıyıp bağımsız iki komşu ülke olarak ilişki kurmadıkları sürece Gürcistan yönetimi ile konuşacağı görüşeceği hiç bir sorunu yoktur.

Gürcistan Yönetimine defaten çağrımızdır. Kafkas Halklarının onur ve vakarına yakışır bir davranış sergileyin. Derhal Abhazya Cumhuriyeti’ni tanıyın. Tanıyın ki Kafkasya ya barış gelsin, huzur gelsin ve Kafkaslardan esen Barış rüzgârı tüm dünyaya yayılsın.

Son bir söz de bu şaşkının sözlerine itibar edip, neye hizmet ettiklerinin farkında olmayanlara; küçük çıkarlar uğruna halklarınıza ihanet etmeyin! Vebali büyüktür, altında kalırsınız!

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ABHAZ DERNEKLERİ FEDERASYONU


Yorumlar
  1. Atrışba

    Niyeti, amacı, çapı belli Gürcü’nün lafıyla kimse iş tutmaz. Boş işler bunlar ama Çerkes halkıyla Abaza halkının kardeşliği ve birliği hakkında konuşacak son kurum bile değildir Abhazfed. Daha geçtiğimiz 8 Kasım’daki toplantınızda Rusya, Putin, Medvedev size kurban olurum diyen adamı(?) ayakta alkışlayanlarsınız siz. Hepiniz kurban olun da kurtulalım sizden. Utanç duyuyoruz. Allah’tan Abaza deyince, Abhaz deyince Kafkasyalıların aklına sırf siz gelmiyorsunuz. Bir kardeşlik kaldıysa bu sebeptendir, kendinize pay biçip komik olmayın. Kurulurken kahve kahve gezip “Bizim Adigelerle ne işimiz var” diyen eski başkanınızı da biliyoruz, bu halklar ayrılmalı büyük devletler bunu istiyor diyen “hocalarınızı” da.Saysak yorum morum kalmaz makale olur. Bu halkın alnında lekesiniz, spatulayla kazır gibi temizlendiğiniz günü görmek nasip olur inşallah. Çerkes halkıyla kardeşliğin adını anmak sizin gibilere kalmadı, yallah Rus kapısına! Vebalmiş, vebal nedir biliyorsunuz sanki.