Ankara’da dönüş ve diaspora üzerine program gerçekleşti

Kafkas Dernekleri Federasyonu’nun kuruluşunun 16. yıldönümü etkinliği olarak düzenlenen “Dönüş ve Diaspora-Anavatan İlişkileri Konferansı ve Çalıştayı” 6-7 Temmuz 2019 tarihlerinde Ankara’da gerçekleşti.

Konferansa Abhazya Cumhuriyeti Demografya Bakanı Beslan Dbar, Adıgey Cumhuriyeti Geri Dönenler Komitesi Başkanı Shalaho Asker ve Kabardey-Balkar Devlet Üniversitesi’nden Prof. Dr. Karden Musadin konuk ve konuşmacı olarak katıldı.

KAFFED temsilcilerinin, uzmanların, akademisyenlerin ve Kafkasya cumhuriyetlerinden yetkililerin katılımları ve katkıları ile Kafkasya’ya dönüş çalışmaları ve diaspora-anavatan ilişkileri konularında sunuşlar ve tartışmaların yanı sıra serbest kürsü formatında konular tüm yönleri ile detaylı şekilde ele alındı.

Konferansta Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Doç. Dr. Setenay Nil Doğan, Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Erol Taymaz, Ömer Atalar, Kutluay Yağan, Bilge Eken, Atilla Mutlu Alkış, Hakan Karuk sunumlar yaptı.

Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen katılımcılar toplantı boyunca programa katkı sundu.

Konferans ve çalıştay hazırlanan sonuç bildirgesinin okunması ile sona erdi.

Kafkas Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Yıldız Şekerci, kurum olarak bugüne kadar üye dernekleri ve toplumun desteği ile birlikte önemli gördükleri sorunlara yönelik proje ve faaliyetler yapmak için çalıştıklarını, bundan böyle de yine toplumun desteği ile çalışmaya devam edeceklerini, birlikte güçlü olduklarını söyledi.

Konferansın sonuç bildirgesinde, “Diasporada yaşayan halkların Anavatanla ilişki kurma ve dönüş hakkı evrensel bir haktır. Bu kapsamda bizim de anavatana dönüş ve çifte vatandaşlık hakkımız vardır; bu hak tüm taraflarca tanınmalı ve uygulamaya geçirilmelidir. Diaspora dil, kültür ve kimliğini yaşatmak için Anavatana muhtaçtır. Anavatanın da demografik, ekonomik ve sosyal pek çok alanda diasporanın desteğine ihtiyacı vardır. Anavatan ve diaspora bir bütündür. Dönüşün daha kapsamlı gerçekleşmesi, diaspora-Anavatan ilişkilerinin gelişmesi için söylemden uygulamaya geçilmesi gereklidir. Bu doğrultuda diaspora ve anavatandaki kurumlar bir araya gelerek ortak programlar geliştirmeli, kurumsal altyapıyı güçlendirmeli ve değişen koşullara uygun yeni yaklaşımlar geliştirmek için düzenli olarak konferanslar düzenlenmelidir.” ifadeleri geçti.