Çeçen muhacirler: “Türkiye’nin yanındayız”

Çeçen savaşı sonrası Türkiye’ye hicret eden Çeçenler, Ajans Kafkas’a, Türkiye’ye desteklerini ifade eden bir mektup gönderdiler. Mektupta geçen, “Bizler, savaşın ne demek olduğunu biliyoruz ve Yüce Allah’a Türkiye’yi bu beladan koruması için dua ediyoruz. Ama, savaşçı bir millet olarak, Türkiye ile aynı safta olduğumuzu beyan ederiz” ifadeleri dikkat çekiyor. Mektubun tamamı şu şekilde:

Esselamu aleyküm, değerli kardeşlerimiz, Türkiye halkı, Hükümeti!

Bizler, 16 yıldır topraklarınızda yaşayan Çeçenleriz. Bizler, zor zamanlarımızda yardım ettiğiniz, en kötü zamanlarımızda yakınlarınız gibi kabul ettiğiniz insanlarız.

Siz bize uzun yıllar boyunca her türlü desteği gösterdiniz. Bizim için bir dayanak oldunuz. Bize arka çıktınız. Siz olmasaydınız, kaybımız daha büyük ve daha korkunç olurdu.

Rusya bizi evlerimizden ve Vatanımızdan çıkardığında, biz sizin yanınızda ocak ve barınak bulduk.

Sizler, gerçek bir kardeş gibi gösterdiğiniz nezaket ve heyecan ile çocuklarımıza hayatta kalma, eğitim görme, ayakları üzerinde durma imkanı hediye ettiniz. Çocuklarımız ve çocuklarınız arasında hiçbir ayırım yapmadınız.

Bizlerden bir çoğuna Türkiye vatandaşlığı verdiniz. Bizleri Vatanınızın bir parçası olarak kabul ederek, Çeçenlerin küçük Müslüman halkına büyük bir imkan verdiniz.

Hasta ve acı çekenlere, yaralı ve soğuktan donanlara gerekli sağlık ve gıda yardımında bulundunuz, insanların yaşamlarını kurtardınız.

Tarihimizin o karanlık döneminde, sizin cumhuriyetiniz bize kapılarını açtı. Ve bizler hiçbir zaman sizin misafirperverliğinizi, yardım ve desteğinizi unutmayacağız. Halkımızın belleğinde, o zamanlar bizi kurtaranlarla ilgili hatıralar çok fazla. Siz Türkiyeli kardeşlerimiz, halkımızın imha edilmek istendiği, Rusya terörüne maruz kaldığı o dönemde, mücadeleyi bizimle birlikte omuzladınız.

Türkiye, Çeçen muhacirlere, kadın, çocuk, ihtiyar, sakat demeden, kucak açtı. Bizim geleneklerimizde var olan bir adeti, mazlumu kurtarmayı, Türkiye bize gösterdi.

Türkiye Çeçenya’dan gelen mülteci dalgasına her türlü insani desteği gösterdi: yiyecek, giyecek, para, yasal imkanlar, maddi problemlerin çözümü vs… Türkiye ayrıca Rusya’ya karşı verdiğimiz mücadeleyi, dünya kamuoyunda duyurmaya çalıştı, bizim haklı olduğumuzu göstermeye çalıştı. Tüm bunlar, Türkiye siyasetçilerinin iradesi ve halkının manevi desteğiyle mümkün oldu.

Biz, Türkiye’de yaşayan Çeçenler, Ramzan Kadirov’un Türkiye Cumhuriyeti’ne attığı iftiraları reddediyoruz. Halkımızın özbeöz evladı bizler, Kremlin uşağı ve halkımızın celladı olan, ayrıca Çeçen olduğu ciddi şüpheli olan bu kişinin ifadelerinin dikkate alınmamasını rica ediyoruz.

Böyle bir yamyamla aynı kandan olmadığımız yalnızca bir şüpheden ibaret olsa bile, onun Çeçen halkına yaptığı ihanet tartışılmayacak bir gerçektir.

Bu insan, Putin’in zincirli köpeği, sadece sahibinin aklındakileri söylemiştir. Hiçbir zaman ve hiçbir yerde Çeçen halkının çıkarları için, tarihi gerçekleri konuşmamıştır. O, aksine, iktidarı boyunca yurttaşlarımızı Vladimir Putin’in diktatörlüğü altında yaşamaya mecbur bırakmış ve Çeçen soykırımını devam ettiren politikaları uygulamıştır.

Şimdi bizler, gösterdikleri iyilik için, Türkiye halkına borcumuzu ödeme zamanının geldiğini hissediyoruz.

Biz, Türkiye Çeçenleri, Rusya’dan gelen diğer muhacirler gibi, Rusya ile ilişkilerinin kötüleşmesi, iki devlet arasındaki anlaşmazlığın daha kötü durumlara ulaşması halinde, Türkiye halkı ve Hükümetine yardımcı olmaya hazırız. Bizler, savaşın ne demek olduğunu biliyoruz ve Yüce Allah’a Türkiye’yi bu beladan koruması için dua ediyoruz. Ama, savaşçı bir millet olarak, Türkiye ile aynı safta olduğumuzu beyan ederiz.

Rusya bağımsız devletlere saldırmaya devam ediyor. Bunun en aşikar örnekleri Ukrayna ve Gürcistan. Putin, yardakçılarıyla birlikte, cezasız kalacaklarını düşünüyor. Bizler, sizinle safları sıklaştırmaya, Türkiye hükümeti bizi çağırdığı takdirde her türlü yardımı göstermeye hazırız.

Bizler, hayatlarımız pahasına, Müslümanların bütünlüğünü göstermeye, size sözle değil işle şükranlarımızı göstermeye kararlıyız.

Türkiye halkına derin saygılarımızla

Çeçen kardeşleriniz


Yorumlar