İstanbul’da Koçesoko’ya destek eylemi yapıldı

Çerkes Dernekleri Federasyonu’nun yaptığı çağrıyla Taksim İstanbul’da toplanan vatandaşlar, Martin Koçesoko’nun tutuklanmasına ilişkin okunan basın açıklamasına katıldılar.

Erhan Çal’ın okuduğu açıklamanın tamamında, “Rusya Federasyonuna bağlı Kabardey-Balkar Cumhuriyeti’nin başkenti Nalçik’te faaliyet gösteren Xabze Xase Başkanı Martin Koçesoko 7 Haziran 2019 tarihinde aracıyla seyir halindeyken gece saat 23.00 civarında Rus Federal Güvenlik güçleri tarafından durdurulmuş ve yapılan aramada aracında uyuşturucu bulundurduğu iddiasıyla gözaltına alınmıştır. Gerek gözaltı ve gerekse sonrasında gerçekleşen adli sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmemesi ve konuya ilişkin belirsizliğin devam etmesi biz diaspora Çerkeslerini endişelendirmektedir. Martin Koçesoko’yu anavatanımızda yakinen tanıyan ve bilen tüm soydaşlarımız kendisinin uyuşturucu kullanmak bir tarafa gençleri bağımlılıklardan kurtarmak için çok ciddi bir mücadele verdiğini belirtmektedirler. Martin Koçesoko’ya kurulan bu kumpasın asıl sebebinin ulusuna olan bağlılığı ve ulusunu içerisinde bulunduğu sıkıntılardan kurtarmak için gösterdiği gayret olduğu herkes tarafından net bir şekilde bilinmektedir. Biz diaspora Çerkesleri de yasal ve meşru zeminden ayrılmadan son derece demokratik bir şekilde hareket ederek Çerkes ulusal sorunlarına çözüm arayışı içerisinde bulunan Martin Koçesoko’nun tamamen politik gerekçelerle susturulmaya çalışıldığına, temel insan hak ve özgürlüklerine aykırı bir şekilde baskı altına alınarak yıldırma politikalarıyla itibarsızlaştırılmaya çalışıldığına ve Martin Koçesoko şahsında tüm Kuzey Kafkasya’nın kardeş ve kaderdaş halklarına gözdağı verilmeye çalışıldığına inanıyoruz. Martin Koçesoko’nun geçtiğimiz yıl Moskova’da Rusya Federasyonu’na bağlı cumhuriyetler ve halkların kazanımlarının korunması amaçlı kongreye katılması ve bu misyonla kurulan sivil toplum örgütü içerisinde görev alması, Rusya’da uygulanan federal sistemi sert şekilde eleştirmesi, bu yıl Mayıs ayında aynı içerikte bir konferansa hazırlık için Kabardey-Balkar Cumhuriyeti’nde ön toplantılar organize etmesi, yürüyüşlü 21 Mayıs anma programlarını organize edenlerden biri olması, toplumu Xabze değerleri etrafında birleşmesi için çalışması ve bu yolla kolektif hafızayı güçlendirmesi, gençleri milli değerler etrafında toplayıp aktif hale getirmesi Kremlin’i rahatsız etmiş ve Martin’e bir plan dahilinde kumpas kurularak asılsız bir suç isnat edilmiştir. Uzun zamandır Moskova yönetimi yerli halkların değerlerini koruma ve milli bilinci desteklemeye yönelik girişimlerinden rahatsız olmaktadır; çünkü Sovyetler Birliği her ne kadar yıkılmış olsa da o dönemde Soyvet tipi insan dedikleri; milliyetsiz, dinsiz, köle ruhlu, sisteme tabi tek tip vatandaş yetiştirme projeleri henüz rafa kaldırılmış değildir. Bu nedenle Moskova yönetimi yürüttükleri asimilasyoncu politikalara Martin Koçesoko’nun sorun oluşturma potansiyelini görmüş ve bu sorunu klasik Rus metotlarıyla çözmeye yönelmiştir. Bunu yaparken de federal anayasa ve evrensel hukuk ilkelerini bir kere daha ayaklar altına almış, önce olay mahalline suç unsurları yerleştirilmiş, sonra bulunmuş ve suç delili olarak zapta geçirilmiştir. Ayrıca tutuklama olayı gerçekleşmeden günler önce federal güvenlik güçlerinin Martin’in ailesini ziyaret ederek açık bir şekilde ‘Oğlunuzun başına bir şey gelmeden yerine oturtun, onu kontrol edin!” dedikleri bilinmektedir. Ancak bu tehditler Martin’i yıldırmamıştır. Bu tür hukuksuz ve mesnetsiz gelişmeler sonucu Koçesoko tutuklanarak hapse atılmış olup, kolluk kuvvetleri tarafından hazırlanmış olan itirafnameyi imzalaması için zorlanmaktadır. Tüm bu gelişmeler ışığında bundan sonra yaşanacak hukuki sürecin; uluslararası hukuk, uluslararası sözleşmeler, temel insan hak özgürlükleri, tüm ahlaki ve etik kurallar çerçevesinde adil ve şeffaf bir şekilde yürütüleceğine inanmak istiyoruz. Ayrıca tüm medeni ülkelerde olduğu gibi, Rusya Federasyonu sınırları içerisindeki halkların demokratik hak ve taleplerini yasal çerçeveler içerisinde gündeme taşıyan aktivist ve sivil toplum örgütlerinin bir tehdit ve tehlike olarak görülmesi yerine gökkuşağı renkleri gibi demokrasi zenginliğinin ayrılmaz bir göstergesi ve parçası olarak algılanması gerektiğini düşünüyor, daha önce de Kafkasya’da birçok örneği bulunan ve artık bir klasik haline gelen sivil aktivistler hakkında suç üreterek yıldırma ve baskı atmosferi yaratma çabalarını Rusya Federasyonu tarafından bir son verilmesini talep ediyoruz. Tüm uluslararası camiayı, sivil toplum kurum ve kuruluşlarını, gerek uluslararası ve gerekse Rusya Federasyonu kanunlarına ve tüm ahlaki teamüllere aykırı bir şekilde tutuklanan Çerkes aktivist Martin Koçesoko’nun derhal serbest bırakılmasına yönelik çabalara destek vermeye ve güçlü bir duruş sergilemeye davet ediyor, Martin Koçesoko’nun her zaman yanında olduğumuzu ve özgür kalıncaya kadar konunun takipçisi olacağımızı dünya kamuoyuna ilan ediyoruz.” ifadeleri geçti.

“Martin Koçesoko yalnız değildir!”, “Martin Koçesoko özgür olmalı!” ve Çerkesçe sloganlar atan grup basın açıklamasının ardından dağıldı.