Kafkas Kurumlarından Rusya Büyükelçisine kınama

Kafkas kurumları, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov’un Kafkas-Rus Savaşları sonucunda Çerkeslerin Türkiye’ye gönüllü olarak yerleştirilmesiyle ilgili sözlerine atıfta bulunarak, tarihin çarpıtıldığını öne sürüyorlar.

Kafkas Dernekleri Federasyonu yaptığı açıklama ile, tarihi gerçekleri çarpıtmanın kimseye bir fayda sağlamayacağını söylerken, 19. yy’da yaşananların sürgün ve soykırım olarak adlandırılabileceğini, Rusya’nın yapması gerekenin bu tarihi gerçekliği çarpıtmak değil, onunla yüzleşme olduğunu söyledi. 

Çerkes Dernekleri Federasyonu da yaptığı açıklamada, Çerkesleri yersiz bir şekilde gündeme getirerek tarihsel gerçekleri ters yüz eden ifadeler kullanmaları ve Rusya’nın işlediği soykırım ve sürgün suçlarını örtbas etmeye çalışmalarını doğru bulmadıklarını belirtti. 21. yüzyılda da Çerkes halkının kaderine hükmeden Rus yönetiminin varlıklarını devam ettirme haklarına saygı duymasını, yok edici elini üzerlerinden çekmesini istediklerini, bunu sağlayıncaya kadar da mücadelelerini sürdürmeye kararlı olduklarını ayrıca belirtti.

Yerhov ”Türkiye’de de ortak tarihimizdeki olaylar etrafında çok sayıda ön yargı, mit ve efsane mevcut. Örneğin, 19. yüzyıl Kafkasya Savaşı sonucu Çerkeslerin Kuzey Kafkasya’dan Türkiye’ye “göçü”. Başkonsolos olduğum sırada, neredeyse her gün binamız önünde Rusya karşıtı protestolar düzenlenirdi. Sloganlar açıkçası rahatsız ediciydi, “Katil Rusya, Kafkasya’dan defol” türünden.” tarzı söylemlerde bulunmuştu.

Kaynak: QHA


Yorumlar
  1. Aslında o kadar pasif bir durumdayız ki… Sn. Büyükelçi…Bizim yaşadıklarımızı pek çok başka halkın göstereceği tepki… sokakta gördüğü her rusu anında boğazlamak olurdu… Biz savaşmak istemiyoruz… Büyükelçi… Biz rusyanın bizi tanımasını, onurlu her halkın davranacağı bir şekilde özür dileyip; diasporadaki Çerkeslerin rusya federasyonuna entegrasyonunun gerçekleştirmesini istiyoruz. Tarihi sapıttırmayın… Birçok Millet atalarınızın baskısı yüzünden istemediği halde ZORLA göç ettirildi.