Karaçay-Çerkes’de STK’lar birleşti

Karaçay-Çerkes Sivil Toplum Kuruluşları uluslararası bir konseyin altında birleşmek için imza attı.

28 Ekim tarihli anlaşmanın altına imza aran örgütler, Sivil Toplum Kuruluşu “Karaçay Alan Halk”, “Rus”, “Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti Çerkes (Adıge) Birliği”, Sivil Hareket “Abaza”, Bölgesel Nogay Milli Kültür Birliği “Nogay El”, Oset Milli Kültür Birliği “Farn” ve Yunan “Kali Arhi” Sivil Örgütü.

Anlaşmaya imza atan örgütlerin temsilcileri, oluşturulan konseyin, milletler arası uzlaşı ve karşılıklı anlayışın sağlamlaştırılması, Karaçay-Çerkes’deki halkların milli ve kültürel kimliklerinin korunması ve gelişimi, bu halkların haklarının korunması için ortak bir istişare ve danışmanlık organı olacağını belirttiler.

Karaçay-Çerkes “Karaçay Alan Halk” başkanı Ruslan Habov, böyle bir konseyin kurulma zamanın çoktan geldiğini belirtti. Habov, “Biz, Rusya Federasyonu’nda nüfus sayısıyla ikinci sırada olan bir cumhuriyetiz. Sivil örgütler çeşitli programlara, bayramlara katılıyorlar, ama planlı sistemli bir çalışma yok. Bundan ötürü böyle bir konseyin kurulması gerekiyordu” dedi.

Karaçay-Çerkes “Rus” sivil hareketi başkanı Yevgeni Jedyayev, konseyin en önemli hedeflerinden birinin, milletler arası uzlaşı ve karşılıklı anlayışın sağlamlaşması, ülkedeki halkların milli ve kültürel kimliklerinin korunup gelişmesi olduğunu kaydetti.

Jedyayev, “Bizim görevimiz cumhuriyetimizdeki birlik ve barışı korumaktır. Sivil örgütlerimiz arasındaki yapıcı karşılılıklı ilişkilerin buna hizmet edeceğini düşünüyorum” dedi.

Kavkazki Uzel’in verdiği bilgilere göre, anlaşmanın imzalanmasının ardından yapılan kurada, Farn Milli Kültür Birliği başkanı Oleg Hetagurov, üç aylığına konseyin başkanlığına getirildi.