Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti Günlüğü Projesi Başladı

2014 yılında başlatılan “Çeçenya Günlüğü” isimli projeyle sosyal medya hesaplarından Çeçenya’da yaşanan savaşa dikkat çeken Kafkas Vakfı bu sefer de “Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti Günlüğü” başlığıyla yeni bir proje başlattı.

100. Kuruluş Yıldönümü yaklaşan Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecine tanıklık etmek için hazırlanan eş zamanlı sosyal medya projesiyle alakalı Kafkas Vakfı gençleri aşağıdaki metni paylaştılar:

“Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti (KKC), 1917 Şubat Devrimi’nin ardından oluşan ortamda çok dinli, çok dilli, çok uluslu bir yapı olan Kuzey Kafkasya coğrafyasının ‘bağımsızlığı’ ve ‘politik birliği’ çerçevesinde, Kuzey Kafkasya halklarının ortak iradeleriyle kurulan bir devlettir.

11 Mayıs 1918 tarihinde, kuruluşunun dünya uluslarına deklare edilmesinin ardından Kuzey Kafkasya topraklarının 1920 senesinde Sovyet orduları tarafından tamamen işgal edildiği tarihe kadar faaliyet gösteren KKC, coğrafya halklarının farklılıklarını inkar etmeyen ancak bu farklılıkların ortak kültür, geçmiş ve siyasi menfaatler sahibi olan bu halkların politik bir birlik sağlaması için engel teşkil etmediğine inanan aydınların önderliğinde, Kuzey Kafkasya’nın politik birliğine dair başarılı bir siyasi pratik ortaya koymaktadır.

Buna karşın Türkiye başta olmak üzere dünyanın farklı noktalarında bulunan Kafkasyalılar nezdinde KKC’nin yeterince bilinmediği; Kafkasyalıları temsil etme iddiası olan bir kısım STK’ların KKC’yi gündemlerine neredeyse hiç getirmedikleri bilinen bir gerçektir. Bunun yanı sıra, bir kısım sözüm ona Çerkes aydınlarının, Kuzey Kafkasya halklarının tarihinde bir iftihar vesilesi olan KKC’yi küçük bir grubun köksüz ve başarısız bir girişimi gibi göstermeye çalıştıkları da gözlemlenmektedir.

11 Mayıs 2018 tarihi, KKC’nin kuruluşunun 100. Yıldönümü olacaktır. Sosyal medya üzerinde örgütlenen KKC Günlüğü Projesi, Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti’nin 100. Yıldönümüne ilerleyen süreçte, esas muhatabı olan Türkiye Çerkesleri başta olmak üzere Kuzey Kafkasyalılar arasında KKC hakkında farkındalık yaratma, bu yapıyı ortaya çıkaran fikri anlatma ve talihsiz bir soykırım ve akabinde sürgün yaşayarak hafızası adeta ‘resetlenen’ Kuzey Kafkasyalılara sahip oldukları potansiyeli anımsatma amacını taşımaktadır.

Bu projede, ideolojik ön yargılardan ve yersiz duygusallıktan uzak bir tavır benimsenerek ve yalnızca KKC’ye dair tarihi gerçeklere sadakat gösterilerek, Şubat Devrimi’nden KKC’nin ilanına kadar geçen süre zarfında gelişen olay ve olgular, önümüzdeki bir yıllık süre boyunca eş zamanlı olarak aktarılacaktır.

Proje kapsamında paylaşılacak tarihi bilgiler, KKC’nin araştırılmasına ve anlatılmasına yıllarını adayan sayın Sefer E. Berzeg’in bu konudaki çalışmalarına ve bu alana ilişkin oldukça sınırlı kaynaklara dayanmaktadır.

Projenin, hedeflenen farkındalığı yaratmasını ve bu alanda yapılacak çalışmaların önünü açmasını umut ediyoruz.”

Twitter Hesabı: @KKCgunlugu

Facebook Hesabı: facebook.com/KuzeyKafkasyaCumhuriyetiGunlugu/