Yücel Oğurlu: Bu bir hicret değil sürgün

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Yücel Oğurlu, Çerkeslerin yurtlarından sürülüp soykırıma uğradığı 21 Mayıs 1864 tarihinin yıl dönümünde YouTube kanalından bir video yayımladı.

Bu tarihin bir hicret olmadığını belirten Oğurlu, “O dönemde Osmanlı kayıtlarında muhacir ya da muhaceret gibi ifadeler kullanılıyor olsa da, burada bir hicretten ve göçten ziyade silah zoruyla ve zorbalıkla yer değişikliğine maruz kalan yani tam tabirle ‘sürgün’den bahsetmek daha doğru olacaktır.” dedi.

Konu üzerine bu güne kadar birçok çalışmamın olduğunu belirten Oğurlu, “Kuzey Kafkasya’nın işgali yalnızca o güne ait bir problem gibi düşünülür. Hâlbuki olayın çok daha derinde; tarihi, askeri ve stratejik siyasi bağlantıları olduğu daha geniş bir derinliği var.” dedi.

İmam Şamil’in esir alınmasıyla Kafkasya açısından düzenli direniş döneminin sona erdiğini belirten Oğurlu, “O tarihten sonra Rus Çarlığı 200 yıllık ısrarlı ve inatçı bir savaş ve gecikmeden sonra Kafkasya’da savaşı kazandığına emin olmuştu. Ruslar işgal ettikleri bölgelerde hâkimiyet sağlamak için Karadeniz sahillerinden başlayarak içeriye doğru ulaşabildikleri dağınık küçük ve asi vahşiler olarak gördükleri halkları silah zoruyla sürgüne zorlamaya başlamışlardı.”  diye sözlerine devam etti.

Sürgün içerisinde 21 mayısın çok önemli bir tarih olduğunu belirten Oğurlu, “Sürgünde vatanlarından sürülen insanların hemen hemen yarısı 21 Mayıs tarihinde sürüldü. Rus kayıtlarına göre bir milyon insan, Osmanlı kayıtlarına göre ise bir buçuk milyona yakın Kuzey Kafkasyalı, başta hayat hakları olmak üzere birçok insani hakları sistematik olarak ihlal edildi ve Türkiye’ye ve Türkiye’nin yakın coğrafyasına sürgün edilmeye başlandı. Kuzey Batı Kafkasya’da çoluk, çocuk, kadın, yaşlı denilmeksizin kitleler halinde tehcire zorlandılar.” diye de ekledi.

Videonun tamamını buradan izleyebilirsiniz.