Cenevre Görüşmeleri’nin 33. turu yapıldı

6-7 Ekim tarihleri arasında Transkafkasya Güvenliği ve İstikrarı Üzerine Cenevre Görüşmeleri gerçekleştirildi.

Abhazya Cumhuriyeti Heyeti, Dışişleri Bakanı Viyaçeslav Çirikba başkanlığında Abhazya Dışişleri Bakanlığı personelleri Irakli Tuzhba, Tengiz Tarba, Lasha Avidzba ve Lasha Ashuba’dan oluştu.

Görüşmeler, birincisi güvenlik, ikincisi insani konular konuşulmak üzere iki grup şeklinde yapıldı. Güvenlik üzerine ilk grupta yapılan toplantıda, kuvvet kullanılmamasına ilişkin sorular, Abhazya ve Güney Osetya sakinlerinin insani haklarının güvence altına alınması, özellikle de Avrupa Birliği’nin ayrımcı vize politikasını da içeren uluslararası ilişkilerin önündeki engellerin kaldırılması, bunların yanı sıra, Güney Kafkasya bölgesinde barış ve istikrarın kalıcılaştırılmasına ilişkin diğer konular da tartışıldı. Abhazya ve Güney Osetya arasında ve Gürcistan ile kuvvet kullanmama ilkesinin yasal güvence altına alınmasına dair ihtiyaç bir kez daha vurgulandı. Taraflar, kuvvet kullanmama ilkesi hakkında ortak bir açıklama taslağı yazılmasını onayladı.

İnsani çalışmalar grubunda Colchis Şimşir Ormanları ile ilgili farklı bir çevre sorunu tartışıldı. Profesör Kenis, Fransa ve İspanya’daki şimşir ormanlarını etkileyen güvelerin yayılmasının aynı zamanda direkt olarak Rusya, Abhazya, Gürcistan ve Türkiye bölgelerini etkilemekte olduğunu vurguladı. Daha fazla istişarelerin ve eşsiz şimşir ormanlarını korumayı amaçlayan eylemlerin geliştirilmesi için bir sonraki turda uzmanların katılımı ile bir bilgi toplantısı düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Abhazya’nın kültürel mirasının iade edilmesi toplantının dikkat çeken bir bölümüydü. Gürcü tarafı, Abhazya kasabalarının tarihi hakkında bilgi veren arşivleri içeren dökümanları teslim etti. Bunun yanı sıra çok sayıda başka önemli materyal de Abhazya’daki arşiv kuruluşlarına transfer edildi. Taraflar, Cenevre Görüşmeleri süresince bu yönde çalışmaya dair anlaşamaya vardı.

Abhaz ve Güney Osetya tarafları “mülteciler” konusundaki tartışmalara girmedi.

Transkafkasya Güvenliği ve İstikrarı Üzerine yapılacak olan Cenevre Görüşmeleri’nin bir sonraki turu 8-9 Aralık tarihinde gerçekleşecek.