Adıgey’de düğüne özel polis

Adıgey İçişleri Bakanlığı’nın kararıyla, Adıgey’de yapılan düğünlere özel bir polis birliğinin katılması kararı alındı. Bu birlik, düğünlerde katılımcılar tarafından çıkarılan kavgaların önüne geçme konusunda uzmanlaşacak.

Oluşturulan düğün polisi birliğinde, sivil düzeni korumakla sorumlu polisler, trafik polisleri, lisans-izin çalışmalarından sorumlu polisler, Adıgey İçişleri Bakanlığı temsilcileri ve Rusya İçişleri Bakanlığı Maykop şubesi temsilcileri yer alacak.

Özel grubun ana görevi, düğünlerde katılımcılar tarafından gerçekleştirilen ihlallerle ilgili şikayetleri değerlendirmek ve gereğine göre hareket etmek.