Karaçay-Çerkes’de eski kilise restore edilecek

Karaçay-Çerkes’de eski Hırıstiyan kilisesi restore edilecek.

Karaçay-Çerkes Tarih, Kültür, Doğa ve Milli Parklar müdürü Umar Elkanov, Kafkasya’nın en eski kiliselerinden olan Güney Kilisesi ile ilgili restorasyon planının 2016’da biteceğini ifade etti.

Müdür Elkanov, bu kilisenin X. yüzyılda şimdi Nijni Arkhız kasabasının bulunduğu, eski Alanya’nın başkenti Maas’ta inşa edildiğini hatırlattı. Ancak XIX. Yüzyılda, rahipler kilisenin eski kapılarını kapatılar ve kuzey cephesinden yeni kapılar açtılar. Bu işlem sırasında, kilisenin çatı ve ön cephesi tümüyle değiştirildi. Eko Kavkaza’nın verdiği bilgilere göre, restorasyon projesinin amacı, kiliseyi ilk şekline kavuşturmak.