Karaçay-Çerkes’de milli edebiyat çalışmaları başladı

Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti hükümeti basın sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Karaçay-Çerkes, Rusya Edebiyat Yılı çerçevesinde hazırlanan, milli edebiyatın desteklenmesi programına dahil edildi. Program, en iyi milli edebi eserlerin Rusçaya çevrilmesi, 2016-2017 dönemi için modern düzyazı, şiir, çocuk edebiyatı ve drama antolojisinin hazırlanması da dahil olmak üzere Rusya halklarının milli edebiyatının korunması ve desteklenmesiyle ilgili tedbirler sistemini öngörüyor.

Programın hayata geçirilmesiyle Rusya edebiyat, kitap yayın ve okumaya destek konusundaki organizasyon komitesi ilgileniyor.

Rospeçat (Federal Basın ve Kitle İletişim Ajansı) bilgilerine göre, Rusya Federasyonu coğrafyasında, 80’den fazla dil bulunuyor. Bunların 40’dan fazlası ile sanat eserleri yazılıyor ve basılıyor. Milli edebiyat gelişiyor. Ancak bu eserlerin Rusçaya çevirilerinin olmaması ulaşılabilirliğini kısıtlıyor ve milli çerçevede kalmasına neden oluyor.

RF halkları milli edebiyatına destek programının gerçekleştirilmesi konusunda Rospeçat’ın çağrısına Rusya’nın 26 bölgesinden karşılık verildi.

Şu anda bölgesel yayın kurullarından oluşacak bir organizasyon kurulu oluşturuluyor. Bu yayın kurulunda, faaliyetleri milli edebiyat ve dilin gelişimiyle bağlantılı olan, RF cumhuriyetleri devlet ve sivil kurum temsilcileri yer alacak. Antolojinin 2017 senesinde yayınlanması planlanıyor.

Kavpolit’in verdiği bilgilere göre, Karaçay-Çerkes’de yayın kurulu oluşturuldu ve bu kurulda, filolog, yazar, öğretim üyeleri ve kütüphane çalışanları yer aldı.