Adıgey yönetimi, Adıge Khase’nin Suriye Çerkesleri hakkındaki başvurusunu yanıtladı

Maykop/Ajans Kafkas – Adıgey Cumhuriyeti Ulusal Sorunlar, Yurttaşlarla ve Medya ile İlişkiler Komitesi Başkanı A. Şhalahov, Adıgey sivil toplum örgütü Adıge Khase’nin Suriye Çerkes diasporasının durumu hakkında bilgi edinme talebinde bulunduğu başvurusunu cevaplandırdı.


Adıgey Başbakan yardımcısının talimatı ile başvuru sahibi Adıgey Khase Gençlik Kolu Başkanı A. Bagadirov’a gönderilen cevap yazısında Suriye’deki Çerkeslerin durumu hakkında şu ifadeler yer alıyor: “Adıgey Cumhuriyetindeki Suriye Çerkes Derneği resmi temsilcisi Andar Yahya Alaaddin’den alınan bilgilere göre, Suriye’deki Çerkeslerin durumu şu anda Rusya Federasyonu yönetim organlarının müdahalesini gerektirecek bir nitelik taşımamaktadır. Böyle bir gereklilik görülmesi halinde Adıgey Cumhuriyeti konuyla ilgili önlemleri alacaktır.” NTPRS/ÖZ/YA