HDP Çerkesler için broşür hazırladı

Halkların Demokratik Partisi(HDP) Çerkeslere özel broşür hazırladı.

“Biz’ler Çerkesiz, Kafkasların Kadim Halkıyız” spotuyla hazırlanan broşürde, bir çok Çerkes örgütünün çeşitli platformlarda dile getirdiği talepler “Biz’ler Kültürümüzü Geleceğe Taşıyacağız” başlığı altında sıralandı.

HDP’nin hazırlayıp dağıtıma sunulmak üzere paylaştığı broşürde vaatler şunlar;

– Çerkes halkının varlığının ve kültürünün resmi düzeyde tanınmasını sağlayacağız.

– Çerkes dilini ve kültürünü asimilasyona karşı koruyacağız.

– Anadilde eğitim hakkı başta olmak üzere Çerkeslerin kültürel ve demokratik haklarının verilmesi için mücadele edeceğiz.

– Çerkeslerin 19. yüzyılda yaşadıkları soykırım ve sürgünün tescili için çalışacağız.

– Çerkes anavatanı Kafkasya ile sürgün sebebiyle kopartılan tarihsel bağları yeniden ve daha güçlü kuracağız. Çifte vatandaşlığın önündeki engelleri kaldıracağız.

– 1994 ve 1999 savaşları sonrası Türkiye’ye gelen Çeçenlere mülteci statüsü verilmesi, insanca yaşam koşulları sağlanması ve faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için çalışacağız.

– Abhazya’ya doğrudan ulaşımı sağlayacağız.

– Abhazya’nın ve Güney Osetya’nın bağımsızlığının tanınması için mücadele edeceğiz.

– Çerkes kültür değerlerinin kayıt altına alınabilmesi, korunabilmesi ve gelecek nesillere aktarılabilmesi için gerekli bilimsel çalışmaların yapılması ve ilgili bakanlıklarca bütçelerin ayrılmasını sağlayacağız.

HDP’nin Çerkeslere yönelik hazırladığı broşür seçim kampanyasının spotlarından olan “Kardeşlik artsın, Biz’ler çoğalsın” sloganıyla son buluyor.


Yorumlar