KB’de toprak şahsın değil şirketin olacak

Nalçik/Ajans Kafkas – Kabardey-Balkar hükümeti, birkaç yıldır gündemde olan kamusal arazilerin nasıl kullanılacağına dair çözüm bulması için kurduğu özel komisyon toprağın devletin köylüyle birlikte hissedar olacağı şirketlere devredilmesi önerisi üzerinde duruyor.

4 Aralık’ta ilk toplantısını yapan komisyonun çalışmaları hakkında bilgi veren Başbakan Yardımcısı Anuar Çeçenov’a göre, her köyde köylülerin katılacağı kapalı hisse senetli şirketler kurulacak. Köy sınırları içinde olan toprak bu şirketin mülkiyetine verilecek. Devletin şirkette kendi hissesi olacak. Şirket içinde hisse senetleri satışı olabilecek. Başlangıçta devlet hisse sahiplerine maddi destek ve vergi indirimi sağlayacak. Böylelikle toprağın mülkiyete geçirilmesi problemi çözülmüş olacak.

2006’da Kabardey-Balkar’da toprak reformu konusunda üyeleri tarım uzmanları ve politikacılar olan bir komisyon oluşturulmuştu. Komisyon toprağın köylülerin mülkiyetine verilmesini ve Kabardey-Balkar toprağının özelleştirilmesi konusundaki 49 yıllık moratoryumu iptal etme teklifinde bulunmuştu. Ancak yönetim köylülerin sosyo-ekonomik durumunu göz önünde bulundurarak, kendi imkânları ile toprağı işletemeyeceklerine karar vermiş ve toprağın köylülere verilmesi teklifini reddetmişti. Yönetim köylünün toprağı işleyemeyip satmak zorunda kalacağını, fakir köylüden toprağı satın alan tekellerin ortaya çıkacağını, bunun da farklı problemleri beraberinde getireceğini düşünüyordu. KU/ÖZ/FT