Doğal güzelliğiyle Çeçenya’dan manzaralar

Kafkasya’da Terek ve Sunja nehir vadilerinde yer alan Çeçenya doğal güzelliğiyle büyülüyor.

Çeçenya’nın kuzeyinde step ve yarı çöller (Terek-Kuma Ovası) merkezinde bozkır ovaları (Çeçen Ovası) ve güneyinde Kafkasya dağları bulunuyor. Dağlar, vadiler ve havzalar Çeçenya’nın yaklaşık  yüzde 35’ini oluşturuyor. Ülkenin geri kalanını, tepelerin yoğunlukta olduğu ovalar oluşturuyor.

Dağlar, 30 ila 50 kilometre genişliğindeki şerit şeklinde Çeçenya’nın tüm güneyini kapsıyor. Göz kamaştırıcı manzaraları sizlere sunuyoruz.

Kaynak: ST