Suriyeli Çerkesler Adıgey’de ikamet alamıyor

Adıgey Cumhuriyeti başkenti Maykop’ta, Suriye’den Adıgey’e gelen yurttaşların desteklenmesi ile ilgili çalışmaları koordine eden komisyon toplantı yaptı.

Toplantıya katılanlar, yurttaşların desteklenmesi konusunu görüştü. Toplantıyı Adıgey Başbakanı Murat Kumpilov yürüttü.

Komisyon üyeleri, Suriyeli geri dönüşçülerin karşılaştığı problemleri tartıştı. Suriyeden gelen geri dönüşçülerin karşılaştığı en büyük problem, ikamet adresi alırken ortaya çıkıyor. Geri dönüşçüler adaptasyon merkezi kendisine konut verilmeyen yurttaşların kayıt işlemlerini yapamıyor. Suriyeli yurttaşların çoğunluğu kiraladıkları dairelerde yaşıyor, ev sahipleri kira sözleşmesi yapmayı ve kiracılara ev vermeyi istemiyor.

Milli İşler, Yurttaşlarla ve Medya ile İlişkiler Devlet Komitesi Başkanı Asker Şhalahov, “Maalesef bu problem, sadece Adıgey’de görülmüyor. Yurttaşların kendi başlarına içinden çıkamayacakları bir kısır döngü oluşuyor” dedi.

Komitenin bilgilerine göre, isteyen herkes geçici ikamet kotasından yararlanamadı. Ülkeye verilen kotadan sadece 108 Suriyeli Çerkes yararlanabildi (2015’de Adıgey’in kotası 800 idi). Şu anda, sığınma için başvurmuş olan 40 Suriyeli Çerkes, geçici ikamet belgesi alabilmek için bekliyor. Onlara, 2016 kontenjanından yararlanabilmek için dilekçe verme hakkı verildi.

Toplantıda konuşulan diğer bir konu da, geri dönüşçülerin çocuklarının eğitimi idi. Üniversite giriş sınavına hazırlanan çocuklar için ücretsiz ek ders verilmesi gerekiyor. Dili iyi bilmedikleri için sınavlarda ve özellikle kompozisyon sorularında zorluk yaşıyorlar. Bir başka problem de, Federal Göç İdaresi ofisi tarafından Rusça bildikleri kabul edilen Suriye ve Türkiye’den gelen yurttaşların, bu ülkelerin elçiliklerinden vatandaşlıktan çıkma belgesi alamamaları.

Şhalahov, “Bu, hukuki bir çıkmaz. Rusya yönetimi yetkili organları başvuruda bulunan her kişiyi RF vatandaşlığına almayı mümkün görüyor. Ama başvuruda bulunanlar RF vatandaşlığı alamıyor. Çünkü, geldikleri ülkelerdeki yetkili organlar, bu kişilerin vatandaşlıktan çıkamsına izin vermiyor” açıklamasında bulundu.

Toplantıda Adıgey Başbakanı Kumpilov, Suriyeli yurttaşların Adıgey bölgelerine yerleştirilmeleri konusundaki düzensizliğe dikkat çekti ve bu konuda bölge başkanları ile aktif bir çalıma yürütülmesi tavsiyesinde bulundu.

Ayrıca, yurttaşları endişelendiren meselelerin çözümü konusunda sivil örgüt ve yönetim organlarının işbirliğinin arttırılması gerektiğinin altını çizdi.

Adigea Today’in verdiği bilgilere göre, Adıgey’de Suriye’den gelen yaklaşık 600 Çerkes bulunuyor.